Đang tải... Vui lòng chờ...

Về việc chủ động kiểm soát ngăn chặn dịch bệnh viêm phổi cấp do nCoV lây lan vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệch viêm phổi cấp do nCoV trên địa bàn, lãnh đạo Trung tâm cũng xác định rằng Trung tâm có vị trí văn phòng làm việc nằm ngay sân ga Huế, đây là nơi dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Bên cạnh đó vì đặc thù công việc CBNV phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng trong quá trình làm việc. Vì thế, Lãnh đạo Trung tâm ngoài việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBNV đã trích từ quỹ của đơn vị trang bị cho CBNV của mình khẩu trang và các trang thiết bị nhằm chống dịch bệnh.

In văn bản