Đang tải... Vui lòng chờ...

Tư vấn công nghiệp

Thực hiện hợp đồng đánh giá SXSH tại công ty TNHH Thiên Hương
Thực hiện hợp đồng đánh giá SXSH tại công ty TNHH Thiên Hương

Khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp
Khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp

Tập huấn kiến thức Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập huấn kiến thức Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế