Đang tải... Vui lòng chờ...

Tổ chức bế giảng và nghiệm thu cơ sở lớp đào tạo nghề làm chổi đót

Tổ chức bế giảng và nghiệm thu cơ sở lớp đào tạo nghề làm chổi đót gắn với việc làm tại doanh nghiệp cho lao động nông thôn

Thực hiện Quyết định số 1011/QĐ-SCT ngày 05 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2018: “Đào tạo nghề làm chổi đót gắn với việc làm tại doanh nghiệp cho lao động nông thôn phường Thủy Phương” ngày 23/11/2018 tại Cụm công nghiệp Thuỷ Phương, phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với DNTN Dũng Huệ tổ chức lớp bế giảng và nghiệm thu cơ sở đề án "Đào tạo nghề làm chổi đót gắn với việc làm tại doanh nghiệp cho lao động nông thôn phường Thủy Phương".

         Đến dự bế giảng có đại diện lãnh đạo UBND phường Thuỷ Phương, phòng Kinh tế thị xã Hương Thuỷ, DNTN Dũng Huệ và đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trực thuộc Sở Công thương Thừa Thiên Huế).

          DNTN Dũng Huệ đã tiến hành tổ chức chiêu sinh 30 học viên là lao động phổ thông trên địa bàn thị xã Hương Thuỷ, để tổ chức đào tạo 01 lớp nghề làm chổi đót và đảm bảo tiến độ thời gian thực hiện. Qua quá trình đào tạo 3 tháng, các học viên được giáo viên truyền đạt các kiến thức cơ bản về nghề làm chổi đót các học viên sau khóa đào tạo điều nắm bắt được các kỹ thuật, quy trình làm đót các công đoạn của một sản phẩm chổi đót như chổi đót cán tre, chổi đót cán nhựa, ,….  Bên cạnh đó, các học viên sau khóa đào tạo điều được Doanh nghiệp tạo điều kiện tiếp nhận vào làm việc trực tiếp tại Doanh nghiệp tạo thu nhập ổn định cho các học viên.

In văn bản

Các tin khác: