Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Nghiệm thu đề án đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến để sơ chế mật ong tại huyện Nam Đông
Nghiệm thu đề án đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến để sơ chế mật ong tại huyện Nam Đông

Bế giảng lớp đào tạo về thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, lưu niệm
Thực hiện Kế hoạch số 2561/KH-SCT ngày 27/12/2017 của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lớp đào tạo về thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà tặng, lưu niệm

Nghiệm thu đề án đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến để sơ chế mật ong tại huyện Nam Đông
Thực hiện Quyết định số 2036/QĐ-SCT ngày 20/10/2017 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công năm 2017 .

Đầu tư thiết bị tiên tiến để sản xuất sản phẩm vải zèng
Thực hiện Quyết định số 2526/QĐ-SCT ngày 22/12/2017 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công năm 2018