Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018
Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

Lễ hội sóng nước Tam Giang, huyện Quảng Điền năm  2018
Lễ hội sóng nước Tam Giang, huyện Quảng Điền năm 2018

Tập huấn cho các cơ sở nông thôn trên địa bàn huyện A Lưới
Tập huấn cho các cơ sở nông thôn trên địa bàn huyện A Lưới

Ngày hội thương mại và làng nghề truyền thống của  huyện Phú Vang năm 2018
Ngày hội thương mại và làng nghề truyền thống của huyện Phú Vang năm 2018