Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng thiết bị máy phun Gelcoat/nhựa tự động để nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm từ vật liệu Composite” tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại HaVi theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng thiết bị máy phun Gelcoat/nhựa tự động để nâng cao công suất và chất lượng sản phẩm từ vật liệu Composite” tại Công ty TNHH sản xuất và thương mại HaVi theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

Khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp
Khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị máy rang cà phê DL-IR30” tại Cơ sở cà phê Việt Long theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị máy rang cà phê DL-IR30” tại Cơ sở cà phê Việt Long theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHOÁ XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội