Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt”   theo chương trình khuyến công địa phương 2018
Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt” theo chương trình khuyến công địa phương 2018

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” tại Cơ sở Mỹ nghệ Hải Dương.
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” tại Cơ sở Mỹ nghệ Hải Dương.

Tổ chức bế giảng và nghiệm thu cơ sở lớp đào tạo nghề làm chổi đót
Tổ chức bế giảng và nghiệm thu cơ sở lớp đào tạo nghề làm chổi đót gắn với việc làm tại doanh nghiệp cho lao động nông thôn

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp Lam” tại DNTN vẽ tranh Pháp Lam theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp Lam” tại DNTN vẽ tranh Pháp Lam theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018