Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Hội nghị tổng kết công tác khuyến công và Tư vấn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác khuyến công và Tư vấn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhạc cụ truyền thống” tại Công ty TNHH MTV nhạc cụ Tân Châu
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhạc cụ truyền thống” tại Công ty TNHH MTV nhạc cụ Tân Châu

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến sản xuất tinh bột nghệ” tại Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Trần May
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến sản xuất tinh bột nghệ” tại Cơ sở sản xuất tinh bột nghệ Trần May

Bế giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp
Bế giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp