Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Ban Lãnh đạo
Ban Lãnh đạo

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức

Lịch sử hình thành trung tâm
Giới thiệu về công ty ở đây...Giới thiệu về công ty ở đây...

Hội nghị triển khai công tác khuyến công năm 2017.
Nhằm triển khai công văn số 1666/UBND-CT ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao nhiệm vụ, nội dung kế hoạch khuyến công năm 2017; sáng ngày 18 tháng 4 năm 2017 được sự đồng ý của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tổ chức Hội nghị triển khai công tác khuyến công năm 2017.