Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế
Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Khai mạc hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn và làng nghề Huế 2019

Thư mời tham dự lễ khai mạc hội chợ
Thư mời khai mạc hội chợ