Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin tức

Nghiệm thu đề án “Đầu tư máy ép dầu lạc để nâng cao công suất và chất lượng sản xuất dầu phụng nguyên chất Hương Lạc” tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồ Gia Lạc.
Nghiệm thu đề án “Đầu tư máy ép dầu lạc để nâng cao công suất và chất lượng sản xuất dầu phụng nguyên chất Hương Lạc” tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồ Gia Lạc.

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt”   theo chương trình khuyến công địa phương 2018
Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt” theo chương trình khuyến công địa phương 2018

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” tại Cơ sở Mỹ nghệ Hải Dương.
Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” tại Cơ sở Mỹ nghệ Hải Dương.

Tổ chức bế giảng và nghiệm thu cơ sở lớp đào tạo nghề làm chổi đót
Tổ chức bế giảng và nghiệm thu cơ sở lớp đào tạo nghề làm chổi đót gắn với việc làm tại doanh nghiệp cho lao động nông thôn