Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin Tư Vấn PTCN

Thực hiện kiểm toán năng lượng trong năm 2016
Trong năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trước đây là Trung tâm Tư vấn công nghiệp & Tiết kiệm năng lượng) đã thực hiện kiểm toán năng lượng cho các đơn vị như sau:

Phổ biến mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Thừa Thiên Huế
Ngày 14/4/2017, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Giới thiệu chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam

Những hình ảnh đẹp trong chiến dịch tuyên truyền tiết kiệm điện và Giờ Trái Đất năm 2017
Với thông điệp “Tắt đèn bật tương lai”, sự kiện Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2017. PC Thừa Thiên Huế cũng đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền tiết kiệm, đảm bảo an toàn điện vào hoạt động lần này.

Tập huấn kiến thức Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế
Tập huấn kiến thức Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế