Đang tải... Vui lòng chờ...

Tin Tư Vấn PTCN

Khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp
Khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp

Hội thảo kết nối - thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 23/9/2012 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho thời kỳ 2013-2020 và tầm nhìn đến 2050

Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại Công ty Dệt may Huế
Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-SCT ngày 02/10/2017 của Giám đốc Sở Công thương Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ kinh phí đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế.

Kiểm toán Năng lượng tại Nhà máy Tinh bột sắn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
Được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Công thương và phòng Quản lý Năng lượng thuộc sở Công thương tỉnh Quảng Trị. Ngày 09 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần tổng hợp Công ty Thương mại Quảng Trị - Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hoá,