Đang tải... Vui lòng chờ...

Tiết kiệm năng lượng

Phổ biến mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Thừa Thiên Huế
Ngày 14/4/2017, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Năng lượng - Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Giới thiệu chương trình thỏa thuận tự nguyện thí điểm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Mô hình cung cấp dịch vụ năng lượng (ESCO) tại Việt Nam

Những hình ảnh đẹp trong chiến dịch tuyên truyền tiết kiệm điện và Giờ Trái Đất năm 2017
Với thông điệp “Tắt đèn bật tương lai”, sự kiện Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2017. PC Thừa Thiên Huế cũng đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền tiết kiệm, đảm bảo an toàn điện vào hoạt động lần này.