Đang tải... Vui lòng chờ...

Tiết kiệm năng lượng

Hội thảo kết nối - thúc đẩy ứng dụng năng lượng tái tạo và Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-TTg ngày 23/9/2012 Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh cho thời kỳ 2013-2020 và tầm nhìn đến 2050

Kiểm toán Năng lượng tại Nhà máy Tinh bột sắn huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị
Được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Công thương và phòng Quản lý Năng lượng thuộc sở Công thương tỉnh Quảng Trị. Ngày 09 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Chi nhánh Công ty Cổ phần tổng hợp Công ty Thương mại Quảng Trị - Nhà máy Tinh bột sắn Hướng Hoá,

Hội thảo khởi động dự án phát triển năng lượng mặt trời tại Đà Nẵng, ngày 03/11/2017
Hỗ trợ của EU dành cho năng lượng bền vững tại Việt Nam. Tiềm năng nguồn năng lượng mặt trời, ứng dụng nguồn năng lượng mặt trời đã triển khai tại Đà Nẵng.

Thực hiện kiểm toán năng lượng trong năm 2016
Trong năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (trước đây là Trung tâm Tư vấn công nghiệp & Tiết kiệm năng lượng) đã thực hiện kiểm toán năng lượng cho các đơn vị như sau: