Đang tải... Vui lòng chờ...

Thực hiện hợp đồng đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020.

Căn cứ quyết định số 1903/QĐ-SCT ngày 02 tháng 11 năm 2018 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hổ trợ kinh phí đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi.

Ngày 07 tháng 11 năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã ký kết hợp đồng và tiến hành thực hiện đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi với nguồn kinh phí hổ trợ từ Sở Công Thương.

Sau hơn một tháng tiến hành đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi, Trung tâm đã tiến hành thu thập các dữ liệu về môi trường làm việc, kiểm tra độ an toàn trong quá trình vận hành sản xuất, đo kiểm cụ thể về môi trường, đánh giá hiệu quả sử dụng về năng lượng và nguyên vật liệu tại đơn vị. Trung tâm tiến hành đánh giá nhanh và đưa ra các giải pháp nhằm giúp Công ty xây dựng môi trường sản xuất thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tại đơn vị.

Ngày 23 tháng 12 năm 2018, Trung tâm đã tiến hành báo cáo về đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi với sự tham dự của lãnh đạo Công ty, Trung tâm và đại diện phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường thuộc Sở Công Thương.

Trung tâm đã thực hiện hoàn thành công tác đánh giá  nhanh SXSH và các công việc liên quan khác nhằm giúp doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo đúng hợp đồng đã ký kết./.

 

 

 

 

 

 

 

In văn bản