Đang tải... Vui lòng chờ...

Thông tin hoạt động

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018
Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

Lễ hội sóng nước Tam Giang, huyện Quảng Điền năm  2018
Lễ hội sóng nước Tam Giang, huyện Quảng Điền năm 2018

Ngày hội thương mại và làng nghề truyền thống của  huyện Phú Vang năm 2018
Ngày hội thương mại và làng nghề truyền thống của huyện Phú Vang năm 2018

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT VÀ TÔN VINH CÁC SP ĐẠT BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNTTB NĂM 2017
Thực hiện chủ trương của chính phủ" Mỗi địa phương,mỗi làng nghề,mỗi sản phẩm”. Bộ Công Thương đã ban hành thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 về quy định việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp mông thôn tiêu biểu, UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 03/5/2014 về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.