Đang tải... Vui lòng chờ...

Tham gia Hội chợ, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 tại thành phố Hà Nội

Ngày 30 tháng 06 năm 2017, Sở Công Thương đã ban hành công văn số 1195/SCT-KCTV về việc tham gia Hội chợ, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 tại thành phố Hà Nội.

 Thực hiện công văn số 99/KC-KC ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 về việc tham gia Hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017. Hội chợ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 09 năm 2017  tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, số 01 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Sản phẩm tham gia

+ Các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đạt giải cấp khu vực năm 2016, sản phẩm đạt giải cấp Quốc gia năm 2015, các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp Quốc gia năm 2017 tham gia trưng bày, giới thiệu tại khu triển lãm.

+ Các sản phẩm công nghiệp nông thôn khác.

2. Đối với triển lãm (Ban tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận sản phẩm trưng bày, giới thiệu tại khu triển lãm và bảo quản trong suốt quá trình diễn ra chương trình) gồm: Các cơ sở công nghiệp nông thôn của địa phương có sản phẩm tiêu biểu qua các kỳ bình chọn, sản phẩm đạt giải cấp khu vực năm 2016, sản phẩm đạt giải cấp Quốc gia năm 2015, các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp Quốc gia năm 2017 tham gia trưng bày.

- Đối với Hội chợ. Các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu đăng ký tham gia gian hàng tại hội chợ để trực tiếp tổ chức giới thiệu sản phẩm công nghiệp địa phương.

3. Các cơ sở công nghiệp nông thôn có thể đăng ký tham gia Hội chợ vào gian hàng chung của tỉnh hoặc đăng ký tham gia gian hàng riêng của cơ sở (cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia được miễn phí thuê gian hàng nếu thuộc đối tượng quy định tại Nghị định số 45/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công)

4. Thủ tục, hồ sơ đăng ký: Các cơ sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia gian hàng riêng tại Hội chợ gửi hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia ( theo mẫu kèm theo);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao hợp lệ);

- Báo cáo tài chính/bản cân đối kế toán năm 2016 (bản sao hợp lệ).

Đề nghị các cơ sở công nghiệp nông thôn có nhu cầu tham gia Hội chợ  đăng ký về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp và đăng ký với Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1.

Sở Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp TT-Huế:

Địa chỉ: Số 51 Hàm Nghi, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

            Điện thoại: 0234.3883739/ DĐ: 0905146669 (gặp đ/c Lê Quang Thạnh)./.

In văn bản