Đang tải... Vui lòng chờ...

Sản xuất sạch hơn

Thực hiện hợp đồng đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi
Thực hiện hợp đồng đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi

Đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại Công ty Dệt may Huế
Thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-SCT ngày 02/10/2017 của Giám đốc Sở Công thương Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ kinh phí đánh giá nhanh sản xuất sạch hơn tại Công ty Cổ phần Dệt may Huế.