Đang tải... Vui lòng chờ...

phong trào Chủ Nhật xanh

Thực hiện Kế hoạch số 376/KH-SCT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện đề án “Ngày Chủ nhật xanh”; Đề xuất của Tổ Công đoàn Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Ngày 15 tháng 6 năm 2018, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tiến hành trồng hoa để trang trí tại các phòng làm việc của Trung tâm. 

Việc trồng các chậu hoa để trang trí tại các phòng làm việc của Trung tâm nhằm mục đích góp phần thiết thực để hưởng ứng “ Ngày Chủ nhật xanh” đồng thời góp phần hành động tuyên truyền hướng đến xây dựng thành phố Huế sớm trở thành mô hình “Huế-Thành phố 04 mùa hoa” theo đề án xây dựng Thừa Thiên Huế Xanh, Sạch, Sángcủa UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; 

 

In văn bản