Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” tại Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

   Ngày 09/8/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp TT Huế phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền, UBND thị trấn Sịa và Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” tại Cụm công nghiệp Bắc An Gia, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền.

   Hộ kinh doanh Nguyễn Tùng hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xay xát, bán buôn, bán lẽ lương thực, sản xuất sản phẩm từ trấu (sản xuất củi trấu). Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Công Thương, đơn vị đã đăng ký đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay sát gạo” nhằm nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị, nâng cao chất lượng sản phẩm gao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 15 lao động địa phương. Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 235.620.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 85.000.000 cho hạng mục máy đánh bóng gạo.

   Qua 02 tháng triển khai đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay xát gạo” đã hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào hoạt động ổn định.

Một số hình ảnh máy móc tai cơ sở


In văn bản