Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt” theo chương trình khuyến công địa phương 2018

Nghiệm thu đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt” theo chương trình khuyến công địa phương 2018

Ngày 07/12/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp TT Huế phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền, UBND xã Quảng Lợi và HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt” tại Thôn Thủy Lập, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.

            HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền và UBND xã Quảng Lợi, đơn vị đã đăng ký đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt” nhằm nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương, thành viên hợp tác xã.

Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 112.800.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 45.000.000 cho 02 hạn mục máy nghiền ớt khô, máy xay tách nước quả ớt (Theo quyết định số 1100/QĐ-SCT ngày 20/6/2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công năm).

Qua 03 tháng triển khai, đến nay đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến chế biến ớt bột và tương ớt”  đã hoàn thiện và được nghiệm thu, máy móc thiết bị đơn vị đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm của đơn vị./.

In văn bản

Các tin khác: