Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu đề án “Đầu tư máy ép dầu lạc để nâng cao công suất và chất lượng sản xuất dầu phụng nguyên chất Hương Lạc” tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồ Gia Lạc.

Nghiệm thu đề án Đầu tư máy ép dầu lạc để nâng cao công suất và chất lượng sản xuất dầu phụng nguyên chất Hương Lạc tại Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồ Gia Lạc.

    Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-SCT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2018: “Đầu tư máy ép dầu lạc để nâng cao công suất và chất lượng sản xuất dầu phụng nguyên chất Hương Lạc” của Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồ Gia Lạc; đề án thực hiện với tổng kinh phí là 165.000.000 triệu đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 64.000.000 triệu đồng cho hạng mục 01 Máy ép dầu lạc YZYX130WK. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà hướng dẫn Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồ Gia Lạc tại TDP An Hoà, phường An Hoà, thị xã Hương Trà.

Sau gần 3 tháng triển khai thực hiện đến nay, đề án đã hoàn thành. Ngày 07/12/2018, Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hương Trà và UBND phường Hương An, Công ty TNHH sản xuất và Thương mại Hồ Gia Lạc tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư máy ép dầu lạc để nâng cao công suất và chất lượng sản xuất dầu phụng nguyên chất Hương Lạc”. Việc đầu tư 01 Máy ép dầu lạc YZYX130WK đã thay thế quy trình sản xuất cũ trước đây giải phóng sức lao động, giúp cho đơn vị nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp, có uy tín trên thị trường; giảm chi phí sản xuất, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho lao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

In văn bản

Các tin khác: