Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhạc cụ truyền thống” tại Công ty TNHH MTV nhạc cụ Tân Châu

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhạc cụ truyền thống” tại Công ty TNHH MTV nhạc cụ Tân Châu

Thực hiện Quyết định Quyết định số 2609/QĐ-SCT ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2018 “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhạc cụ truyền thống” đề án thực hiện với tổng kinh phí là 320.000.000 triệu đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 140.000.000 triệu đồng cho hạng mục 01 Máy Laser 1325 -260w. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hương Thuỷ hướng dẫn Công ty TNHH MTV nhạc cụ Tân Châu triển khai thực hiện đề án tại Kiệt 9 thôn Trung Lương, xã Thuỷ Vân, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện đến nay, đề án đã hoàn thành. Ngày 27/12/2018, Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hương Thuỷ và UBND xã Thuỷ Vân, Công ty TNHH MTV nhạc cụ Tân Châu tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhạc cụ truyền thống” Việc đầu tư 01 Máy Laser 1325 -260w đã giúp cho đơn vị khôi phục, gìn giữ và phát triển ngành nghề chế tác nhạc cụ truyền thống của tỉnh nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu thị trường ; Nâng cao giá trị nhãn hiệu hàng hoá cho nhóm sản phẩm đàn Guitar, Mandoline “Tân Châu” tạo ra sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp, có uy tín trên thị trường; giảm chi phí sản xuất, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho lao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

In văn bản

Các tin khác: