Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm thuỷ sản khô” tại Cơ sở chế biến thuỷ, hải sản Mỹ Á

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm thuỷ sản khô” tại Cơ sở chế biến thuỷ, hải sản Mỹ Á

            Thực hiện Quyết định số 992/QĐ-SCT ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2018 “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm thuỷ sản khô” đề án thực hiện với tổng kinh phí là 69.100.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 27.000.000 đồng cho hạng mục 01 Máy hút ẩm Harison (Thái Lan), 01 Tủ đông lạnh 02 chế độ Fushima (Japan-Taiwan).

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh và Hạ tầng huyện Phú Lộc hướng dẫn cơ sở chế biến thuỷ - hải sản Mỹ Á triển khai thực hiện đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm thuỷ sản khô” tại Thôn 4, xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc.

Sau gần 3 tháng triển khai thực hiện đến nay, đề án đã hoàn thành. Ngày 28/9/2018, Trung tâm phối hợp với địa phương, Cơ sở Mỹ Á tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất sản phẩm thuỷ sản khô”

Việc đầu tư 01 Máy hút ẩm Harison (Thái Lan), 01 Tủ đông lạnh 02 chế độ Fushima (Japan-Taiwan) đã giúp cho cơ sở nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp, có uy tín trên thị trường; giảm chi phí sản xuất, tăng doanh thu. Việc sản xuất chế biến thuỷ, hải sản khô giúp cơ sở dự trữ được sản phẩm hải sản đánh bắt, giảm tổn thất sau thu hoạch cho bà con vùng ngư dân ven biển và vùng đầm phá Tam Giang, giải quyết công ăn việc làm cho lao động trong vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

 

In văn bản

Các tin khác: