Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp Lam” tại DNTN vẽ tranh Pháp Lam theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp Lam” tại DNTN vẽ tranh Pháp Lam theo chương trình khuyến công địa phương năm 2018

Thực hiện Quyết định số 993/QĐ-SCT ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2018 “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp Lam” đề án thực hiện với tổng kinh phí là 106.000.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 45.000.000 đồng cho hạng mục khuôn nhập hình mẫu tranh pháp lam.

Ngày 02/11/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp  phối hợp với Phòng Kinh tế thị xã Hương Thuỷ, UBND phường Thuỷ Phương và DNTN vẽ tranh pháp lam Cung Đình tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp Lam” tại Kiệt 447 phường Thuỷ Phương, thị xã Hương Thuỷ.

Việc đầu tư khuôn nhập hình mẫu tranh pháp lam đã gúp DNTN vẽ tranh pháp lam Cung Đình nâng cao năng lực sản xuất chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Qua 02 tháng triển khai đề án “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp Lam” đã hoàn thiện và nghiệm thu đưa vào hoạt động ổn định./.

 

 

In văn bản

Các tin khác: