Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” tại Cơ sở Mỹ nghệ Hải Dương.

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” tại Cơ sở Mỹ nghệ Hải Dương.

            Thực hiện Quyết định số 1729/QĐ-SCT ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2018: “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” đề án thực hiện với tổng kinh phí là 160.000.000 triệu đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 70.000.000 triệu đồng cho hạng mục 01 Máy cắt, khắc laser 9060 (150w). Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Huế hướng dẫn cơ sở Mỹ nghệ Hải Dương triển khai thực hiện đề án tại 25 Nguyễn Cư Trinh, phường Thuận Hoà, thành phố Huế.

Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện đến nay, đề án đã hoàn thành. Ngày 30/11/2018, Trung tâm phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Huế và UBND phường Thuận Hoà, Cơ sở Mỹ thuật Hải Dương tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư thiết bị tiên tiến vào sản xuất tranh gương lưu niệm Huế” Việc đầu tư 01 Máy cắt, khắc laser 9060 (150w) đã giúp cho cơ sở nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm có chất lượng mẫu mã đẹp, có uy tín trên thị trường; giảm chi phí sản xuất, tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho lao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

In văn bản

Các tin khác: