Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu cơ sở đề án Đầu tư thiết bị chưng cất tinh dầu đa nguyên liệu tại huyện Phong Điền

Nghiệm thu cơ sở đề án Đầu tư thiết bị chưng cất tinh dầu đa nguyên liệu tại huyện Phong Điền

 

          Thực hiện Quyết định số 1448/QĐ-SCT ngày 21 tháng 8 năm 2018 của Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2018. Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 165.000.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 64.000.000 cho hạn mục hệ thống chưng cất dầu đa nguyên liệu.    Ngày 13/12/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền, UBND xã Phong An và Công ty TNHH  MTV sản xuất tinh dầu Hoa Nén tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư thiết bị chưng cất tinh dầu đa nguyên liệu” tại xã Phong An, huyện Phong Điền. Đề án “Đầu tư thiết bị chưng cất tinh dầu đa nguyên liệu” của Công ty TNHH  MTV sản xuất tinh dầu Hoa Nén Qua 03 tháng triển khai, đến nay đề án  đã hoàn thiện và được nghiệm thu, máy móc thiết bị đơn vị đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm dầu tràm của đơn vị. thuận lợi cho việc xây dựng thương hiệu dầu tràm Phong Điền, sản phẩm sản xuất ra được đóng chai phục vụ khách du lịch và tiêu dùng trong và ngoài nước./. 

In văn bản

Các tin khác: