Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Thực hiện Quyết định số 1159/QĐ-SCT ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí cho đề án khuyến công năm 2019: “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” đề án thực hiện với tổng kinh phí là 235.800.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 88.000.000 đồng cho hạng mục máy sàn làm sạch và phân loại hạt giống LS1.0. Ngày 26/9/2019, tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phong Điền, UBND xã Phong Hiền tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại thôn Phong Hiền, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền.

Việc “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương thay thế thiết bị máy cũ trước đây. Qua 03 tháng triển khai, đến nay đề án đã hoàn thiện và được nghiệm thu, máy móc thiết bị đơn vị đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao năng xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho bà con xã viên của HTX./.

In văn bản