Đang tải... Vui lòng chờ...

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất may công nghiệp” của Công ty Cổ phần may xuất khẩu Huy Long

Nghiệm thu cơ sở đề án Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất may công nghiệp” của Công ty Cổ phần may xuất khẩu Huy Long

 

Ngày 13/12/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền, UBND xã Quảng Công và Công ty Cổ phần may xuất khẩu Huy Long tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án khuyến công “Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất may công nghiệp” tại Thôn 2, xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Công ty Cổ phần may xuất khẩu Huy Long hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may công nghiệp. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Công Thương, đơn vị đã đăng ký đề án công “Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất may công nghiệp” nhằm nâng cao năng lực sản xuất của đơn vị, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương   Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 215.000.000 đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 86.000.000 cho hạn mục máy lập trình Yuki (Theo quyết định số 1818/QĐ-SCT ngày 17/10/2018 của Giám đốc Sở Công Thương về việc hỗ trợ kinh phí đề án khuyến công năm 2018)  Qua 02 tháng triển khai, đến nay đề án  “Đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất may công nghiệp” đã hoàn thiện và được nghiệm thu, máy móc thiết bị đơn vị đầu tư đã đi vào hoạt động ổn định, nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm của đơn vị.

In văn bản

Các tin khác: