Đang tải... Vui lòng chờ...

Hội nghị tổng kết công tác khuyến công và Tư vấn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác khuyến công và Tư vấn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 23/01/2019 Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá kết quả hoạt động khuến công và tư  vấn công nghiệp đã được trong năm 2018, đồng thời đề ra mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2019. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh – Tỉnh Uỷ viên Giám đốc Sở Công thương và các đồng chí trong ban Giám đốc Sở, đại diện lãnh đạo các phòng ban thuộc Sở, cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm. Trong thời gian qua được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Công Thương, sự phối hợp của các phòng, đơn vị trực thuộc sở, cùng với sự giúp đỡ các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện, sự quan tâm của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án,… Trung tâm đã hoàn thành tốt công tác khuyến công và tư vấn công nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được như nêu trong báo cáo tại Hội nghị một số vấn đề còn tồn tại ảnh hưởng đến hoạt động khuyến công và tư vấn cũng đã được các đại biểu tham gia Hội nghị phát biểu góp ý.

 Một số khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện nhiêm vụ như,… Các cơ sở công nghiệp nông thôn có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, vì vậy nang lực thực hiện đề án khuyến công còn hạn chế. Về lĩnh vực tư vấn cùng ngành nghề chịu không ít sự cạnh tranh của các loại hình kinh doanh khác; nguồn vốn đầu tư cho các dự án, công trình thuộc chuyên ngành lĩnh vực hoạt động còn hạn chế,… Vì vậy hoạt động tư vấn chưa đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng ảnh hương đến doanh thu của hoạt động tư vấn.

Trên nền tảng kết quả đã đạt được năm 2018, với sự chỉ đạo quan tâm của Lãnh đạo Sở Công Thương, sự phối hợp của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, của các ban ngành chủ đầu tư và các đối tác của Trung tâm để gắn kết hợp tác có hiệu quả hơn trong năm 2019.

 

 

 

 

 

In văn bản

Các tin khác: