Đang tải... Vui lòng chờ...

 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CBCCVC TRUNG TÂM

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

CƠ QUAN

DI ĐỘNG

NHÀ RIÊNG

 

I

 

Ban Lãnh đạo

 

 

 

1

Đào Xuân Ky

Giám đốc

0234.3883 739

0914.066.302

0234.2244108

2

Trần Văn Dũng

Phó Giám đốc

0234.3825 315

0916.442.128

 

3

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Phó Giám đốc

0234.3883 739

01668.979.688

 

II

Phòng Hành chính Tổng hợp

 

 

 

1

Hồ Khả Minh

Trưởng phòng

0234.3825 315

0914.186.000

 

2

Nguyễn Thị Thủy

Chuyên viên

0234.3825 315

0989.156.551

 

 

3

Nguyễn Thị Kim Oanh

Chuyên viên

0234.3825 315

0906.567.172

 

4

Trương Công Kiên

Lái xe

0234.3825 315

0905.165.335

 

III

Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp

 

 

 

1

Trần Văn Dũng

Trưởng Phòng

0234.3825 315

0916.442.128

 

2

Lê Ích Minh

Chuyên viên

0234.3825 315

0905.210.427

 

3

Trần Mạnh Dũng

Chuyên viên

0234.3825 315

0944.654.657

 

4

Nguyễn Công Nguyên

Chuyên viên

 

0234.3825 315

0914.126.991

 

IV

Phòng Khuyến Công

 

 

 

1

Nguyễn Thị Mỹ Hằng

Trưởng phòng

0234.3883 739

01668.979.688

 

2

Nguyễn Hữu Phương

Chuyên viên

0234.3883 739

0905.851.646

 

3

Lê Quang Thạnh

Chuyên viên

0234.3883 739

0947.515.552