Đang tải... Vui lòng chờ...
Thông tin thời sự
Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Hoạt động khuyến công
Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Hoạt động tư vấn công nghiệp
phong trào Chủ Nhật xanh

Thực hiện chương trình Chủ Nhật xanh

Thực hiện hợp đồng đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi

Thực hiện hợp đồng đánh giá nhanh SXSH tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ha Vi

Hoạt động Đảng, các đoàn thể
Tập huấn kiến thức Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập huấn kiến thức Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

Tin mới
Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Hình thành và phát triển hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy sàng làm sạch và phân loại hạt giống tiên tiến vào sản xuất lúa giống” tại HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Hiền Lương

Thư mời tham dự lễ khai mạc hội chợ

Thư mời khai mạc hội chợ

Video Clip

Lượt truy cập
Liên kết hình ảnh với DN

HỘI CHỢ QUỐC TẾ QUÀ TẶNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI NĂM 2018

HANOI GIFT SHOW 2018

Hội chợ được tổ chức từ ngày 17/10/2018 đến ngày 20/10/2018 tại thủ đô Hà Nội

http://www.hanoigiftshow.com